Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 128
Tháng 05 : 1.855
Năm 2020 : 8.230
 • CÔ NGUYỄN THỊ HUỆ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0384952630
  • Email:
   nguyenhuemyha@gmail.com
 • CÔ NGHIÊM THỊ KIM KHƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi bộ- Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0985835857
  • Email:
   ntkkhuong.c1dmlg@bacgiang.edu.vn
 • CÔ NGUYỄN THỊ NIỆM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0384947300
 • THẦY CHU VĂN VINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0986943077
  • Email:
   cvvinh.c1dmlg@bacgiang.edu.vn
 • Nghiêm Thị Kim Khương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0985835857
  • Email:
   nghiemkhuong74lg@gmail.com
 • Chu Văn Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0986943077
  • Email:
   cvvinh.c1dmlg@bacgiang.edu.vn
 • Ninh Thị Thúy Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   01676675998
  • Email:
   ninhthuyle27@gmail.com.vn
Thư viện ảnh
Video Clip
Văn bản mới