Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Tháng 12 : 789
Năm 2019 : 6.738
 • CÔ NINH THỊ MAI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, tổ phó tổ chuyên môn 4,5
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0987894266
  • Email:
   maian7684@gmail.com
 • CÔ NGUYỄN THỊ HƯỜNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0968100643
  • Email:
   nguyenhuong.msic@gmail.com
 • THẦY NINH ĐẮC THẾ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0988330355
  • Email:
   thendbg@gmail.com
 • CÔ THÂN THỊ THÀNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0368393138
  • Email:
   thanhmh07@gmail.com
 • CÔ CHU THỊ THU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0334436528
  • Email:
   chuthithutieuhocdaomy@gmail.com
 • CÔ PHẠM THỊ KIM THẮNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0978928505
  • Email:
   ptkthang.c1dmlg@bacgiang.edu.vn
 • CÔ TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0968596770
  • Email:
   ttatuyet.c1dmlg@bacgiang.edu.vn
 • CÔ DƯƠNG THỊ THỨC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0972816263
  • Email:
   thucduong90@gmail.com
 • CÔ VŨ THỊ LUYẾN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0832063418
  • Email:
   vtluyen.c1dmlg@bacgiang.edu.vn
 • CÔ NINH THỊ NGUYỆT NGA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0975132908
  • Email:
   ninhnga1406@gmail.com
Thư viện ảnh
Video Clip
Văn bản mới